تعرفه عکاسی HDR

عکاسي HDR بيشتر عکاسی از مناظر، عکاسي در نور کم، عکاسی از سوژه‌ها پشت به نور استفاده ميشود و بيشتر در محيط بيرون با منبع نور طبيعي است

عکاسي HDR:

HDR مخفف High Dynamic Range به معنی محدوده‌ی دینامیکی گسترده است. محدوده‌ی دینامیکی، تفاوت بین نقاط روشن و نقاط تیره‌ی عکس است.